Førstehjælp ved Blødning

Synlige & Indre Blødninger

– TILVALG –

Førstehjælp ved Blødning

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Indhold:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Større blødninger
 • Synlige, mindre blødninger
 • Behandling af indre blødninger
 • Forebygge kredsløbssvigt

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Blødning, lærer dig at handle efter hovedpunkter, vurdere omfanget af en blødning og yde korrekt førstehjælp i forbindelse med både større, mindre og indre blødninger.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Blødning.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Et kursus i Førstehjælp ved Blødning, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor der er mulighed for personers tilskadekomst og efterfølgende blødning.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

HVORDAN BOOKER DU?

1. Book kursus via hjemmesiden:
cardiocare.dk/selvbetjening

2. Book kursus via e-mail på:
ordre@cardiocare.dk

3. Book kursus ved at ringe til:
(+45) 86 28 49 00

HVAD SKAL VI VIDE?

1. Hvilket kursus du ønsker
2. Tre forslag til dato og tid
3. Antal deltagere eller hold
4. Navn på kursusansvarlig
5. Info om virksomheden

Et kursus fra Cardiocare

Et førstehjælpskursus afholdes altid på jeres arbejdsplads, i institutionen eller i foreningen • Der kan deltage op til 16 personer på et kursushold • Kursusmateriale og transport er inkluderet i prisen, dog pålægges et tillæg til øer uden fast broforbindelse • Dette kursus følger retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd •  Ved spørgsmål, er du velkommen til at ringe på: +45 86 28 49 00 eller skrive til vores serviceafdeling på info@cardiocare.dk

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparat

Knoglebrud, Ledskred og Hjernerystelse

– TILVALG –

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparat

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Indhold:
Behandling af Bevægeapparat:

 • Knoglebrud
 • Ledskred
 • Forstuvninger
 • Brud på hofte og bækken

Behandling af Hovedskader:

 • Hjernerystelse
 • Åbent og lukket kraniebrud
 • Blødning mellem hjerne og kranie

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Skader på Bevægeapparat lærer dig at handle hensigtsmæssigt ved skader på kroppen uden at forsage yderligere skade på den tilskadekomne. Du lærer at vurdere, hvonår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller om førstehjælp kan være tilstrækkeligt.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført
kursus i Førstehjælp ved Skader på Bevægeapparat inkl. hovedskader.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Et kursus i Førstehjælp ved Skader på Bevægeapparat henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor I skal være i stand til at tage hånd om skader på kroppen og hovedet.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

HVORDAN BOOKER DU?

1. Book kursus via hjemmesiden:
cardiocare.dk/selvbetjening

2. Book kursus via e-mail på:
ordre@cardiocare.dk

3. Book kursus ved at ringe til:
(+45) 86 28 49 00

HVAD SKAL VI VIDE?

1. Hvilket kursus du ønsker
2. Tre forslag til dato og tid
3. Antal deltagere eller hold
4. Navn på kursusansvarlig
5. Info om virksomheden

Et kursus fra Cardiocare

Et førstehjælpskursus afholdes altid på jeres arbejdsplads, i institutionen eller i foreningen • Der kan deltage op til 16 personer på et kursushold • Kursusmateriale og transport er inkluderet i prisen, dog pålægges et tillæg til øer uden fast broforbindelse • Dette kursus følger retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd •  Ved spørgsmål, er du velkommen til at ringe på: +45 86 28 49 00 eller skrive til vores serviceafdeling på info@cardiocare.dk

Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning

Forgiftning & Ætsninger

– TILVALG –

Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning

Tilvalgskursus, 30 minutter*

Indhold:

 • Forebyggelse af forgiftninger
 • Behandling af forgiftning
 • Behandling af bevidstløse
 • Ætsninger på hud og spiseveje
 • Brugen af Giftlinjen

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning, lærer dig at handle ud fra de 4 hovedpunkter i forbindelse med
vurdering og førstehjælp af skader forårsaget af ætsning og forgifning, både på huden og inde i kroppen.
Deltageren lærer både at behandle vågne tilskadekomne og bevidstløse.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført
kursus i Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Et kursus i Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning henvender sig til enhver virksomhed, foreninger og institution,
der skal håndtere, producere eller opbevare kemiske stoffer og kemikalier.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

HVORDAN BOOKER DU?

1. Book kursus via hjemmesiden:
cardiocare.dk/selvbetjening

2. Book kursus via e-mail på:
ordre@cardiocare.dk

3. Book kursus ved at ringe til:
(+45) 86 28 49 00

HVAD SKAL VI VIDE?

1. Hvilket kursus du ønsker
2. Tre forslag til dato og tid
3. Antal deltagere eller hold
4. Navn på kursusansvarlig
5. Info om virksomheden

Et kursus fra Cardiocare

Et førstehjælpskursus afholdes altid på jeres arbejdsplads, i institutionen eller i foreningen • Der kan deltage op til 16 personer på et kursushold • Kursusmateriale og transport er inkluderet i prisen, dog pålægges et tillæg til øer uden fast broforbindelse • Dette kursus følger retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd •  Ved spørgsmål, er du velkommen til at ringe på: +45 86 28 49 00 eller skrive til vores serviceafdeling på info@cardiocare.dk

Førstehjælp ved Småskader

Sår, Forbrænding & Tandskader

– TILVALG –

Førstehjælp ved Småskader

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Indhold:

 • Småskader forårsaget af dyr og planter
 • Fremmedlegemer i kroppen
 • Tandskader
 • Næseblod
 • Mindre forbrænding eller ætsning
 • Mindre stik- og snitsår
 • Slag, mindre sår og hudafskrabninger

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Småskader, lærer dig at vurdere og behandle småskader som for eksempel skader
forsaget af dyr og planter, fremmedlegemer i kropsåbninger eller hud og forbrændinger, ætsninger og mindre
stik samt snitsår. Kurset indeholder også behandling af slag, hovedskader, sår og hudafskrabninger.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført
kursus i Førstehjælp ved Småskader.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Et kursus i Førstehjælp ved Småskader, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, der
ønsker at kunne behandle de mange småskader man kan komme ud for i hverdagen.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

HVORDAN BOOKER DU?

1. Book kursus via hjemmesiden:
cardiocare.dk/selvbetjening

2. Book kursus via e-mail på:
ordre@cardiocare.dk

3. Book kursus ved at ringe til:
(+45) 86 28 49 00

HVAD SKAL VI VIDE?

1. Hvilket kursus du ønsker
2. Tre forslag til dato og tid
3. Antal deltagere eller hold
4. Navn på kursusansvarlig
5. Info om virksomheden

Et kursus fra Cardiocare

Et førstehjælpskursus afholdes altid på jeres arbejdsplads, i institutionen eller i foreningen • Der kan deltage op til 16 personer på et kursushold • Kursusmateriale og transport er inkluderet i prisen, dog pålægges et tillæg til øer uden fast broforbindelse • Dette kursus følger retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd •  Ved spørgsmål, er du velkommen til at ringe på: +45 86 28 49 00 eller skrive til vores serviceafdeling på info@cardiocare.dk

Førstehjælp ved Sygdomme

Diabetes, Epilepsi & Astma

– TILVALG –

Førstehjælp ved Sygdomme

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Indhold:

Behandling af Centralnervesystem:

 • Blodprop &Hjerneblødning
 • Sukkersyge
 • Epilepsi, kramper og feberkrampe

Behandling af Åndedrætssystem:

 • Astama & Allergiske reaktioner
 • Kronisk bronkitis & KOL
 • Falsk strubehoste

Behandling af kritiske symptomer:

 • Blodprop i hjertet/hjertekrampe
 • Sygdomme i maveregion

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Sygdomme, lærer dig at handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer, som
resultat af sygdom. Heriblandt lærer du at identificere symptomer, vurdere alvoren og yde førstehjælp i forbindelse med akutte og kritiske sygdomskomplikationer.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført
kursus i Førstehjælp ved Sygdomme.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Et kursus i Førstehjælp ved Sygdomme henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, men kurset er især velegnet til steder, der arbejder med ældre og svækkede borgere.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

HVORDAN BOOKER DU?

1. Book kursus via hjemmesiden:
cardiocare.dk/selvbetjening

2. Book kursus via e-mail på:
ordre@cardiocare.dk

3. Book kursus ved at ringe til:
(+45) 86 28 49 00

HVAD SKAL VI VIDE?

1. Hvilket kursus du ønsker
2. Tre forslag til dato og tid
3. Antal deltagere eller hold
4. Navn på kursusansvarlig
5. Info om virksomheden

Et kursus fra Cardiocare

Et førstehjælpskursus afholdes altid på jeres arbejdsplads, i institutionen eller i foreningen • Der kan deltage op til 16 personer på et kursushold • Kursusmateriale og transport er inkluderet i prisen, dog pålægges et tillæg til øer uden fast broforbindelse • Dette kursus følger retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd •  Ved spørgsmål, er du velkommen til at ringe på: +45 86 28 49 00 eller skrive til vores serviceafdeling på info@cardiocare.dk

Førstehjælp ved Temperatur Påvirkning

Hedeslag, Forbrændinger & Forfrysninger

– TILVALG –

Førstehjælp ved Temperatur Påvirkning

Tilvalgskursus, 1 time*

Indhold:

 • Hedeslag
 • Forbrændinger
 • Forfrysninger
 • Nedkøling af kroppen

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Temperaturpåvirkning lærer dig at handle korrekt ud fra de 4 hovedpunkter og yde førstehjælp til tilskadekomne, der har været udsat for varme eller kulde, enten lokalt eller over hele kroppen.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført
kursus i Førstehjælp ved Temperaturpåvirkning

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Et kursus i Førstehjælp ved Temperaturpåvirkning, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor I skal være i stand til at tage hånd om skader fra varme eller kulde. Især velegnet til steder med maskinproduktion.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

HVORDAN BOOKER DU?

1. Book kursus via hjemmesiden:
cardiocare.dk/selvbetjening

2. Book kursus via e-mail på:
ordre@cardiocare.dk

3. Book kursus ved at ringe til:
(+45) 86 28 49 00

HVAD SKAL VI VIDE?

1. Hvilket kursus du ønsker
2. Tre forslag til dato og tid
3. Antal deltagere eller hold
4. Navn på kursusansvarlig
5. Info om virksomheden

Et kursus fra Cardiocare

Et førstehjælpskursus afholdes altid på jeres arbejdsplads, i institutionen eller i foreningen • Der kan deltage op til 16 personer på et kursushold • Kursusmateriale og transport er inkluderet i prisen, dog pålægges et tillæg til øer uden fast broforbindelse • Dette kursus følger retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd •  Ved spørgsmål, er du velkommen til at ringe på: +45 86 28 49 00 eller skrive til vores serviceafdeling på info@cardiocare.dk

Copyright Ⓒ Cardiocare Scandinavia ApS 2019 | Alle priser er ekskl. moms og levering.
Der tages forbehold for fejl og mangler i priser og tekster, samt for udsolgte varer.