LÆR FØRSTEHJÆLP PÅ 90 MIN

Online teori på PC + 1,5 times praktisk træning

SØG EFTER KATEGORI

Find alt fra kursus i førstehjælp til brandplaner.

Vi er eksperter i sikkerhed for bygninger og mennesker.

Basis Førstehjælp - Hjertestop

Lær at give basal genoplivning til en person med hjertestop både med og uden en hjertestarter.

Faglig Førstehjælp - Funktion

Opnå alle funktioner til førstehjælpen, med et skræddersyet kursus til din branche.

Basis Førstehjælp - Ulykker

Lær at håndtere en person, der er kommet til skade og undgå at flere ulykker sker.

Brand & Evakuering

Sluk en ildebrand og få øvelser i alarmering og evakuering ud fra en eventuel beredskabsplan.

Førstehjælp - Tilvalg

Byg flere moduler på Basis Førstehjælp og sammensæt et kursus, som passer dine behov.

Foredrag

Henvender sig til enhver virksomhed, institution eller boligforening, der vil lære om førstehjælp.

Førstehjælp - Online

I stedet for tavleundervisning, lærer deltageren teorien ved at se videoer og svare på spørgsmål.

Spørgsmål?

Du kan kontakte Cardiocare pr. telefon:
86 28 49 00

 

OVERSIGT | FØRSTEHJÆLPSKURSUS

Få et overblik over samtlige kurser, som Cardiocare tilbyder fra bl.a. Dansk Førstehjælpsråd og Beredskabsstyrelsen.

BASIS

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Hjertestop
Ulykker

Opdatering

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Hjertestop
Ulykker

Tilvalg

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Kemi
Blødninger
Temperatur
Bevægeapparatet
Småskader
Sygdomme
Førstehjælp til Børn
Færdselsrelateret

Funktion

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Bil/MC og traktor
Knallert
Ansvar for børn
Medborgerførstehjælp
Med særligt ansvar
Sejlsport

Psykisk

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Udviklet og godkendt af
Trygfonden og Psykiatrifonden

BRAND

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Brandbekæmpelse
Evakuering
Brandeftersyn

KOMBI

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
6 timer
7 timer
9 timer
12 timer

ONLINE

Førstehjælp ved Hjertestop

FOREDRAG

IKONER - FOREDRAG.svg
Elementær førstehjælp
Udvidet førstehjælp
Kursus i sikkerhed
Konflikthåndtering

INFO | FØRSTEHJÆLPSKURSUS

Du kan læse mere om vilkår for f.eks. aflysning her på siden under ‘Handelsbetingelser’.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Cardiocare Scandinavia fremsender efter modtagelse af kursusbestillingen en ordrebekræftelse. Til kurser stiller virksomheden et røgfrit lokale med bord og stoleopsætning til rådighed. Der indlægges korte pauser med jævne mellemrum samt andre pauser efter nærmere aftale. Længerevarende pauser skal tillægges kursets samlede varighed. Virksomheden står for evt. forplejning. Ønske om fotografering under kurset kan aftales med instruktøren ved kursets begyndelse. Videooptagelse, samt deltagernes spontane fotografering er ikke tilladt.

Til kurser, hvor der indgår praktisk øvelse i brandslukning, anviser virksomheden en udendørs, afspærret øvelsesplads med ubrandbart underlag (asfalt/beton/grus o.l.) Cardiocare Scandinavia fraskriver sig ethvert ansvar for gener eller skader, som følge af praktisk øvelse på anvist øvelsesplads.

Cardiocare Scandinavia’s instruktører forbeholder sig ret til at ændre, afkorte eller annullere den praktiske øvelse, såfremt vind- eller vejrforhold, afstand til bygninger, oplag, vegetation, parkerede biler, offentlig vej, skel etc. – som efter instruktørens skøn udgør en risiko eller er til gene. Cardiocare Scandinavia orienterer forinden politi og lokal brandmyndighed om afholdelse af praktisk øvelse i brandslukning. Virksomheden er ansvarlig for til- & frakobling af brandalarmeringsanlæg, herunder accept af forsikringsselskab og brandmyndighed.

VORES INSTRUKTØRER

Vores to instruktører er medlemmer af FSFI, Foreningen af Selvstændige Førstehjælps Instruktører. Det er din garanti for, at vi underviser efter de gældende retningslinjer, som er udarbejdet af Dansk Førstehjælps Råd.

Cardiocare Scandinavia’s instruktører er godkendte af Dansk Førstehjælps Råd og Beredskabsstyrelsen til undervisning i brandbekæmpelse, førstehjælp og brug af hjertestarter samt certificeret af Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut til undervisning i varmt arbejde.

Begge instruktører har utallige kurser med i bagagen fra førstehjælpsbranchen, men interessen for at hjælpe andre mennesker stikker endnu dybere.​

Her kan du læse mere om vores to instruktører, deres erfaring og hvad de hver især kan tilbyde din branche.

KRAV OG LOVGIVNING

Dansk Førstehjælpsråd stiller følgende ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser og bevisudstedelse:

 • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælpsråd
 • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/pr. førstehjælpsinstruktør
 • Instruktør på kurset skal være identisk med instruktørnavn på beviset
 • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke
 • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner

Det er på eget ansvar, at sikre sig at disse krav er opfyldt.
Cardiocare overholder alle disse krav jf. Dansk Førstehjælpråd.

Alle vores instruktører er medlem af FSFI, Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører, der blandt andet betyder at vi underviser efter de gældende retningslinjer, udarbejdet af Dansk Førstehjælpråd. Cardiocare Scandinavia’s instruktører er godkendt af Dansk Førstehjælpråd og Beredskabsstyrelsen til undervisning i brandbekæmpelse, førstehjælp og brug af hjertestarter samt certificeret af Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut til undervisning i varmt arbejde. Du kan også læse mere om vores instruktører her.


PER KILDELUND
Førstehjælps- & Brandinstruktør

Per er vores nye, men meget erfarne førstehjælpsinstruktør. Vi er glade for at kunne tilbyde alle vores kunder et af Pers kurser, som altid er i højeste kvalitet.

Det brede CV viser Per som en menig brandband, holdleder og siden 2004 som Indsatsleder, hvor han har undervist ca. 700-800 på årlig basis. Dertil har Per Kildelund også uddannet over 200 brandmænd.

Derfor er vi glade for, at Per fremover vil uddanne vores mange kursister for Cardiocare.

1985
Arbejdsledelse fra Entreprenørskolen

1986
Kursuscertifikater:
Håndtering af Asbest & Armaflex

1991
Indsatsleder ved Brand

1992
Fag- & Førstehjælpsinstruktør

1995
Holdleder ved Brand

Kursus fra Rigshospitalet:
Iltterapi og brug af respirator

1996
Røgdykker Instruktør

1999
Forflytningsinstruktør fra OUH

2002
Patientlejring fra OUH

2003
Patientskader efter lejring
fra Bispebjerg Hospital

2004
Indsatslederuddannelsen
fra Beredskabsstyrelsen

2017
Førstehjælpsinstruktør for
Cardiocare Scandinavia


KARSTEN STIE
Førstehjælpsinstruktør

Karsten har 19 års erfaring fra redningstjenesten og er uddannet ambulancebehandler, instruktør i førstehjælp, lægeassistent på akutlægebil og ambulanceleder.

I mange år har han undervist for Dapuc, ambulanceassistenter og -behandlere, i både Danmark og på Færøerne. Ligeledes på akutkurser for praktiserende læger, der varetager vagtlægefunktionen.

Cardiocare er stolte af, at kunne tilbyde skarpe kurser af en så erfaren underviser.

1999
Uddannet Førstehjælpsinstruktør

2016
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS

HVILKET KURSUS?

Vil du lære at genoplive en person eller slukke en ildebrand?

Cardiocare dækker førstehjælpen bredt

På et førstehjælpskursus lærer du at give førstehjælp ved ulykker og andre akutte situationer. Du får undervisning i livreddende førstehjælp, brug af hjertestarter, krisehåndtering, brandslukning og meget mere. Cardiocare udruster hver deltager til den vigtige førsteindsats ved ulykker, så du efter endt kursus ved, hvordan du begrænser en ulykkes omfang og hjælper de tilskadekomne. Som deltager får du således de redskaber, det kræver at handle korrekt i en nødsituation.

Alt i førstehjælp
På førstehjælpskurser fra Cardiocare lærer du om førstehjælp ved:

 • Hjertestop og Ulykker
 • Skader på bevægeapparatet
 • Blødninger – både interne og eksterne blødning
 • Småskader – f.eks. forbrændinger, snitsår eller hovedskader
 • Sygdomme – f.eks. blodpropper eller epilepsi
 • Termisk eller Kemisk påvirkning

Derudover har vi en række andre populære førstehjælpskurser til brandbekæmpelse og evakuering samt et par foredrag om brug af hjertestarter og førstehjælp.

Så længe varer et førstehjælpskursus

Varigheden af vores førstehjælpskurser varierer i høj grad af, hvilket kursus der er tale om. Et kursus i basal førstehjælp ved hjertestop varer 4 timer. Der kan til dette kursus tilvælges et førstehjælpskursus i småskader, som varer 1,5 time. Førstehjælp til kørekort varer 8 timer, som påkrævet af Dansk Førstehjælpsråd. Der er således store variationer, men generelt varierer kursernes varighed efter omfanget af teorien og de praktiske øvelser.

Skræddersyet førstehjælp
Er I en større gruppe med særlige ønsker eller krav til Jeres førstehjælpskursus? Og vil I gerne være med til at sammensætte Jeres helt eget kursus i førstehjælp? Så er der rig mulighed for dette.
Det eneste krav er, at I maksimalt er 16 personer pr. kursushold. Er I det, kan I selv bestemme, hvor mange timer kurset skal vare.

I sammensætter også på egen hånd hvilke kursusmoduler, Jeres førstehjælpskursus skal bestå af, og dermed hvilke færdigheder, I får.

Førstehjælpskursus er for alle

Uanset alder, køn, nationalitet og baggrund for erfaring er det vigtigt at kunne give førstehjælp. I en nødsituation er der ikke tid til at tøve, og derfor er det alfa og omega, at du hurtigt kan og tør træde til, så du kan yde den rette førstehjælp.

Hvis ikke du allerede kan førstehjælp, er det således en god idé at lære det. På et førstehjælpskursus hos Cardiocare, lærer du alle basale ting fra bunden. Så er du ikke i tvivl om, hvad du skal gøre i tilfælde af en ulykke. Uanset hvilken baggrund du har, og hvilke forudsætninger du kommer med, bliver du fortrolig med førstehjælp.

Alle kan lære førstehjælp – og på et førstehjælpskursus står vores erfarne førstehjælpsinstruktører klar til at lære dig det!

Copyright Ⓒ Cardiocare Scandinavia ApS 2019 | Alle priser er ekskl. moms og levering.
Der tages forbehold for fejl og mangler i priser og tekster, samt for udsolgte varer.